Technické vyhotovenie

Technické vyhotovenie pre neizolované a zateplené garáže.

Prejdite kurzorom myši na modré bodky pre zobrazenie detailného popisu.

1. Rozsyp stavby s pultovou strechou

2. Rozsyp stavby so sedlovou strechou

3. Neizolovaná stena (štandard)

4. Izolovaná stena (THP)

5. Vertikálne čelo

6. Horizontálne čelo

7. Pultový nosník

8. Sedlový nosník

9. Atika

10. Krytina

11. Detaily kotvenia a spoje stien

12. Kotvenie dvoch kolmých stien

13. Kontakt steny s podkladom

14. Ukotvenie a spoj vertikálneho čela

15. Uloženie horizontálneho čela

16. Uloženie nosníkov a spád

17. Uchytenie strešnej krytiny a atiky

18. Odkvapový systém

19. Umiestnenie odkvapového systému

20. Výklopná brána Hőrmann, motív 902

21. Sekcionálna brána Hőrmann s elektrickým pohonom

22. Osadenie neizolovaných dverí Hőrmann, motív 902

23. Osadenie izolovaných dverí Hőrmann LPU40

24. Osadenie okna do steny

25. Osadenie svetlíka do steny